arrow.png 揚聲器產品


product_HCL-1400_B.png
Taiden HCL-1400_B
陣列式音柱

特點 :
 - 
內置16個2.5英寸全頻揚聲器單元
 - 預設定阻(8 Ω)和定壓功率模式
 - 70V/100V定壓功率模式
 - 覆蓋角度:水準方向150°,垂直方向角度可調
 - 安裝方式:壁掛式、支架式


product_Aqua_30.png
DNH Aqua 30
水底喇叭

特點 :
功率 : 30 watt
產地 : 揶威

適用於泳池韻律詠、會所泳池播音及海洋研究等用途


Contact_Us.png


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com