arrow.png Okayo MTS-200


product_MTS-200_3.png車載船載的語音導賞系統

功能: 可在各種交通工具上,為遊客提供各種語言的語音導覽,使交通工具也成為一個旅客必選的旅遊景點。(例如 : 船舶、火車、巴士等)

特點:
- 最多可同時傳輸16種語言
- 超過100米的覆蓋範圍
- 為每種語言提供個人顯示器
語音覆蓋和廣播
- 支援GPS
- 易於管理和安裝 (一體式設計)


Contact_Us.png


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com