arrow.png Taiden HCS-4112M/10


product_HCS-4112_M_2.png擴播級音頻分配器

特點 :
 - 音訊信號埠:3芯XLR平衡輸入/輸出
 - 1路輸入通道,10路輸出通道(增益可調,帶音訊監聽功能)
 - 每路輸出都內置了獨立的地線隔離裝置(採用了10個隔離變壓器),可完全隔離輸入與輸出之間的信號干擾及消除供電系統、地線造成的干擾


Contact_Us.png


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com