arrow.png Sennheiser e835


product_E835.pnge 835 是一款心型主唱舞臺話筒,專門為高強度表演爾設計。

特點 : 
 - 堅固的金屬外殼
 - 出色的回授抑制能力
 - 高聲壓處理能力
 - 防震話筒頭可以提供出色的觸碰雜音抑制能力
 - 一致的軸向和離軸響應
 - 心型指向特性可以隔離舞臺上的其它信號
 - 交流聲補償線圈

包裝內含 : 
 - e835
 - 個話筒夾
 - 個保存袋Contact_Us.png


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com