arrow.png APB-224C


product_APB-224_C_1.png

product_APB-224_C_2.pngproduct_APB-224_C_3.png

Audio Press Box APB224C 24通道記者箱。

提供2個音源輸入24輸出, 可切換成各12輸出。
它更帶有內置鋰電池, 方便在沒有電源的場地使用。
APB 224C 亦帶有濾波器, 減低低端的隆隆聲。


Contact_Us.png


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com