arrow.png Taiden HCS-5100CHG/60


product_HCS-5100_CHG.png紅外線接收機充電箱

特點 : 
 - 用於為數字紅外線接收機(HCS-5100R)充電
 - 每次可為60個紅外線接收機充電
 - 市電電壓: AC 110V-120V/ 220V-240V
 - 外形尺寸 (長x闊x高): 610x 405x 260 (mm)
 - 重量:14.5kg (不含接收機)

Contact_Us.png


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com