arrow.png Taiden HCS-5100T


product_HCS-5100_T_2.png紅外線發射單元

特點:
 - 可選擇發射功率為 15、25 或35W的發射單元。
 - 最大發射範圍分別是30、50 或97米。
 - 符合國際標準IEC 61603- 7和IEC 60914
 - 符合最新國家標準GB 50524-2010
 - 與其他符合IEC 61603-7標準的紅外同傳系統相容,可交叉使用。
 - 多種安裝方式、可以固定安裝、三角支架安裝或其中方法,還有10種發射角度可調。


Contact_Us.png


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com